HOE WERKT HET OFL?

Het Ondernemersfonds beheert de middelen in principe per gebied in Lisse, ingedeeld op basis van postcode. Op basis van postcode worden ondernemers in de clusters ingedeeld. Slechts bij uitzondering en niet dan na goedkeuring van het bestuur kunnen ondernemers in een ander gebied worden ingedeeld. Op basis van de opbrengsten bijeengebracht door de betreffende ondernemers wordt het budget van het cluster bepaald.

Zodra sprake is van een vereniging in of voor het desbetreffende gebied kan het bestuur een plan indienen namens de ondernemers die hij vertegenwoordigt.

Het Ondernemersfonds toetst een aanvraag op de volgende punten:

  1. Is er sprake van een rechtspersoon (vereniging)?
  2. Is de vereniging representatief voor de ondernemers in het gebied?
  3. Dient het ingediende plan een collectief doel ?

Ad 1 Rechtspersoon

Een aanvraag bij het Ondernemersfonds kan alleen worden ingediend door een rechtspersoon die spreekt namens de betrokken ondernemers. Daarbij is van groot belang dat het een vereniging betreft, omdat dit een collectief verband is. Indien in een gebied nog geen sprake is van een vereniging dan stimuleert het Ondernemersfonds de totstandkoming daarvan.

Ad 2 Representatief

Om representatief te zijn voor het gebied dient er minimaal eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering of commissievergadering te worden gehouden, waarvoor al deze ondernemers worden uitgenodigd.

Ad 3 Collectief doel

Het Ondernemersfonds stimuleert dat het geld dat zij in beheer heeft wordt besteed aan collectieve projecten waar de ondernemer die het heeft opgebracht baat bij heeft. Het geld wordt gezien als eigen geld van de ondernemer. Die mag daarom in beginsel zelf bepalen aan welke doelen het wordt besteed. Het Ondernemersfonds kijkt daarbij wel naar het ingediende project: is het een project dat op alle ondernemers is gericht en voor hen aantrekkelijk is?

Het betreft een subjectieve toets. Bij twijfel wordt contact gelegd met de indiener van het plan.

Na goedkeuring van het ingediende plan ontvangt de indiener daarvan een schriftelijke bevestiging. Vervolgens kunnen de facturen (tot het beschikbare bedrag) rechtstreeks aan het Ondernemersfonds worden gezonden. Het fonds zorgt dan voor de betaling ervan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *