Leesbevordering op alle basisscholen Lisse

Meer digitaal……. Minder lezen…. Jammer is dat…….!Eerst leren om te lezen…… daarna lezen om te leren; dat is waar we op moeten blijven investeren. Het Ondernemersfonds Lisse helpt scholen daarbij!Samen met de Bibliotheek Bollenstreek willen de basisscholen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen, intrinsiek gemotiveerd, én ze leren om verstandig om te gaan met internet en sociale media.Het ondernemersfonds stimuleert méér lezen voor álle Lissese kinderen!

Extra boeken?

Een aantrekkelijke schoolbieb?

Hulp van een lees- of mediaconsulent?
Ondersteuning van een leescoördinator?
Deskundigheidsbevordering van leerkrachten?
Inrichting van een digitale omgeving voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie.
Het kan allemaal, voor het zelfde doel: Leesbevordering in Lisse!