Seniorenbus Lisse

Stichting De Paraplu is een vrijwilligersorganisatie die het doel heeft om de sociale en maatschappelijke contacten van ouderen in Lisse door middel van faciliteren, coördineren, initiëren en stimuleren van sociale contacten en activiteiten te organiseren.

 

Een onderdeel hiervan is de Seniorenbus Lisse

De Seniorenbus brengt senioren uit Lisse en Lisserbroek tegen een geringe vergoeding naar bijvoorbeeld de dokter, de kapper, familie of supermarkt. Op jaarbasis zijn er ca. 4.000 ritten en de uitvoering is in handen van zo’n ruim 20 vrijwilligers die de functies chauffeur, coördinator en telefonist vervullen.