Sociale Hygiëne voor Sport

Horecabedrijven, slijterijen en verenigingen die alcohol willen verkopen, moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen rondom sociale hygiëne, die zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Zo dient er altijd iemand aanwezig te zijn die in het bezit is van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Dat kan de ondernemer of een leidinggevende zijn, maar ook een medewerker. Om een Drank- en Horecavergunning aan te vragen of bijgeschreven te worden als leidinggevende moet je in het bezit zijn van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Deze haal je door te slagen voor het SVH examen Sociale Hygiëne. Voor slijters is er een apart examen waarin ook vragen gesteld worden specifiek voor de slijterijbranche. .
Examen SVH Sociale Hygiëne

Het examen SVH Sociale Hygiëne is er voor iedere ondernemer, manager, leidinggevende of medewerker in de horeca, buurthuis of slijterij die op verantwoorde wijze alcohol wil schenken en/of verkopen. In het examen worden vragen gesteld over onder andere (de werking van) alcohol, drugs, gokken, het gastvrijheidsconcept, wet- en regelgeving in de horeca, het sociaal-hygiënisch beleid en arbeidsomstandigheden. Als je het examen met succes aflegt, behaal je het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Met dit diploma op zak, word je door de Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne en ontvang je de SVH Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Naast het SVH Diploma Sociale Hygiëne geeft nog een aantal diploma’s recht op de SVH Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Lees meer over bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne.