Bevordering Leesonderwijs.

Bevordering Leesonderwijs.

Alle negen scholen in Lisse zien hetzelfde gebeuren: de maatschappij digitaliseert en onder de jeugd vindt ontlezing plaats. Mede dankzij het Ondernemersfonds Lisse zijn ze gestart met het project Bevordering Leesonderwijs.
Leesbevordering is het stimuleren van het lezen bij o.a. kinderen, met als doel dat zij lezen niet als verplichte activiteit ervaren, maar beschouwen als een leuke en zinvolle (vrije)tijdsbesteding.
Iedere school doet dat op zijn eigen manier. De ene school schaft bijvoorbeeld nieuwe boeken aan voor de schoolbibliotheek en de andere school stelt een leescoördinator aan.