Het Fonds

Voor wie is het OFL?

In principe is het OFL voor alle instanties die actief zijn in Lisse op de gebieden:

Zakelijk – Zorg – Cultuur – Onderwijs – Agrarisch/Buitengebied – Sport

Het fonds is van en voor bovengenoemde werk/themagebieden in Lisse. Dat betekent onder meer dat het geld dat via de belastingkas door alle bezitters/beheerders van niet-woningen wordt opgebracht, ook weer ten goede komt van die trekkingsgerechtigden. Maar dit moet wel in georganiseerd verband gebeuren.

De trekkingsgerechtigden krijgen het geld dat is opgebracht in hun werkgebied niet contant in handen. Dat zou immers vergruizing betekenen van het fonds over een hele serie subfondsjes, terwijl we met het fonds juist een Lisse-brede aanpak voorstaan. Het geld blijft in een centrale kas. Maar de trekkingsgerechtigden hebben wel ‘trekkingsrechten’, naar rato van hun bijdrage aan de belastingkas. Zij kunnen plannen maken en aanvragen indienen ter hoogte van hun trekkingsrecht.

De stichting zelf heeft een bestuur, met statutair geregelde taken en samenstelling.

De trekkingsgerechtigden zijn onderverdeeld in de volgende clusters:

– Koopcentrum Lisse – info@dorpshartlisse.nl

– Poelmarkt – Freek van der Salm – f.vandersalm@gmail.com

– Horeca – Ton Freriks – info@horecalisse.nl

– Meer en Duin – Coco Meeldijk – c.meeldijk@buro-coco.nl 

– Lisse Zuid / Grevelingen – Hans van Leeuwen – jcivleeuwen@gmail.com

– Overige Ondernemers

– Agrarisch – Ton van Ruiten – ton.vanruiten@ziggo.nl

– Maatschappelijk – Carla Kappelhof – c.kappelhof@htlsamen.nl

– Onderwijs, Basisonderwijs – info@ondernemersfondslisse.nl

– Sport – Gerard van Dijk – dijk9526@planet.nl

Hieronder een totaal overzicht van de besturen.