Het Fonds

De financiering

Het ondernemersfonds is bedoeld om financiële middelen aan ondernemers te verstrekken. Waar komt dat geld vandaan ?

Iedere ondernemer die een pand huurt of bezit betaald OZB (roerendezaakbelasting). De gemeente Lisse heeft deze OZB met 10%
verhoogd voor alle niet-woningen. Het totaal van deze extra 10% (ongeveer € 140.000,= per jaar) wordt overgemaakt naar het ondernemersfonds Lisse (OFL).

Hierdoor worden elk jaar de beschikbare trekkingsgelden in het Ondernemersfonds gevuld. Betaalt u OZB voor niet-woningen, dan betaald u dus ook mee aan het OFL. Betaald u wel OZB dan betaald u mee aan het OFL. (10% van uw aanslag is de bijdrage).

De huurder betaald een deel OZB en de eigenaar van het pand betaald OZB, op beide zit 10% extra heffing.

Door deze methode draagt iedere ondernemer in Lisse bij aan het OFL en is mogelijk om gezamenlijke ondernemers belangen/wensen te realiseren waarbij iedereen bijdraagt naar rato.