Het Fonds

Het Fonds

Het Ondernemersfonds Lisse levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling en het organiserend vermogen van publieke en private ondernemers in Lisse.

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers en de aandachtsgebieden (cultuur, zorg, onderwijs et cetera) in de gemeente Lisse te financieren. Het gaat dan om belangen als: promotie; parkmanagement; beveiliging; relaties met onderwijs, etc. Die activiteiten lijden sterk onder het gegeven dat slechts een deel van de ondernemers vrijwillig participeert en meebetaalt. Door de krachten te bundelen, ontstaat een gunstiger ondernemingsklimaat en wordt free-riding tegengegaan. Free-riding betekent dat een deel van de ondernemers wèl profiteert van de activiteiten van een ondernemersvereniging, terwijl ze niet lid zijn of een financiële bijdrage leveren.

Het Ondernemersfonds Lisse maakt collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en projecten mogelijk. Het Fonds wordt gevormd door een 10% opslag op het OZB tarief voor niet-woningen. Alle ondernemers dragen dus bij aan het fonds. In dit geval zijn ondernemers niet alleen vertegenwoordigers uit het MKB en grootbedrijf, maar ook bijvoorbeeld cultuurinstellingen, kennisinstellingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en agrarische bedrijven.

De financiële middelen mogen door de trekkingsgerechtigden zelf besteed worden, mits dit in georganiseerd verband gebeurt.

De verwachte toename van de organisatiegraad van ondernemers is een bijkomend voordeel van het Ondernemersfonds. Investeringen kunnen uiteenlopen van feestverlichting voor centrumondernemers, wijk-/winkelondernemers, parkmanagementfaciliteiten voor ondernemers op bedrijventerreinen tot bijvoorbeeld stadspromotie, cultuurprojecten, zorgprojecten en onderwijsprojecten, en cross overs tussen de trekkingsgerechtigden.