Lenteflora 2023

Lenteflora 2023

13 januari 2023
Lenteflora Lisse is een jaarlijkse huisbroei- en bloemententoonstelling van voorjaarsbloeiers zoals o.a. tulpen, hyacinten en narcissen en is mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Lisse – OFL
De tentoonstelling bestaat uit drie onderdelen: de huisbroei, de vrije inzendingen en de scholierenbroei. Bij het onderdeel huisbroei streven deelnemers er naar om bloembollen, in een huiselijke omgeving, zo goed mogelijk in bloei te krijgen. In het onderdeel vrije inzendingen mogen de professionals aan de slag door het broeien van een eigen selectie bloembollen. Dit resulteert uiteindelijk in een prachtige bloemenshow. In het laatste onderdeel worden Lissese scholieren uit groep 5 op een creatieve manier bewust gemaakt van de natuur en de plek die Lisse inneemt in de internationale bloemenhandel.
De show is van 17 tot en met 20 februari en is vrij toegankelijk.