Overzicht trekkings gelden cluster Overig

Overzicht trekkings gelden cluster Overig

Hieronder treft u een overzicht van de huidige trekkingsgelden van uw cluster ‘Overig’

Reserve (spaartegoed)€ 53.384
Naverrekening 2020€ 2.247
Aangroei 2021€ 10.368
Uitgaven 2021 (betaald door OFL)€ 0
Beschikbaar budget€ 65.999

De aangroei in 2021 is gebaseerd op de aangroei in 2020.

De definitieve gegevens over 2021 hebben wij nog niet mogen ontvangen van de gemeente.

Mogelijk dat hier dus nog een correctie op zal plaatsvinden.

Te vervallen trekkingsgelden per 1-1-2022

Per 1-1-2022 zullen (zonder extra bestedingen van uw cluster) vervallen aan trekkingsgelden: € 19.879

Als er over het bovenstaande nog vragen of opmerkingen zijn dan verneem wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Stichting Ondernemersfonds Lisse