Persbericht 21 maart 2020

Persbericht 21 maart 2020

Corona crisis:
Ondernemersfonds Lisse zoekt collectieve ondernemersinitiatieven
Het Ondernemersfonds Lisse (OFL) stelt per direct geld beschikbaar voor waardevolle initiatieven rondom de corona crisis. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor collectieve activiteiten, oftewel het initiatief moet een grote groep ondernemers in Lisse helpen.

Voorzitter OFL Jaap Boon: “De gezondheid van mensen staat deze dagen uiteraard voorop. Maar als ondernemers zijn we ook bang voor de economische gevolgen van de corona crisis. Lege straten, lege agenda’s, gesloten restaurants en geen afzet voor onze volle bloemenkarren. Het Ondernemersfonds is er voor gezamenlijke initiatieven. Er is budget beschikbaar. Hiervan is het grootste deel onderverdeeld per branche of thema in de (Hoofd)Clusters: zakelijk, zorg, cultuur, onderwijs, agrarisch/buitengebied en sport. De bedragen variëren per cluster. Er zijn meerdere mogelijkheden om samen een stevige vuist te maken. Voor individuele steun kan de ondernemer zich richten op de financiële maatregelen vanuit de Rijksoverheid.” 

Samen sterk
OFL bestaat sinds 2008. Van het fonds worden veel gezamenlijke ondernemers initiatieven betaald, zoals de sinterklaasintocht, de kids tulpenpluktuin, feestverlichting en zaken als bewegwijzering. Over de corona crisis onderhoudt het OFL nauwe contacten met Business Club Lisse (BCL), Horeca Lisse (HCL) en Dorpshart zodat ook hier samengewerkt wordt. 

Elkaar helpen
“Door het beschikbaar stellen van dit budget, hopen wij dat Lissesse ondernemers elkaar makkelijker vinden en elkaar kunnen helpen in deze moeilijke tijden. Op dit moment staat iedereen voor een onwaarschijnlijke en onzekere periode. Wij hopen op creatieve en innovatieve initiatieven die op welke manier dan ook kunnen bijdragen aan een positieve impuls op de lokale economie”, aldus voorzitter Boon.