Wijziging in de trekkingsgelden regeling

Wijziging in de trekkingsgelden regeling

Geachte heer, mevrouw,

Ondernemersfonds Lisse is een fonds van, voor en door ondernemers in Lisse.
Het Ondernemersfonds Lisse is in 2008 opgericht met het doel collectieve financiering van
gezamenlijke activiteiten mogelijk te maken.

Zoals u weet, wordt ieder jaar de bijdrage van de ondernemers toegevoegd aan de
beschikbare trekkingsgelden per Cluster.

Sommige ondernemers en instellingen binnen een Cluster gebruiken jaarlijks het volledige
bedrag aan beschikbare trekkingsgelden. Anderen gebruiken die beschikbare
trekkingsgelden slechts gedeeltelijk, zodat er in de loop van de jaren bij sommige Clusters
flinke bedragen aan beschikbare trekkingsgelden zijn ontstaan.

Aangezien het doel van het Ondernemersfonds is dat de beschikbare trekkingsgelden
worden besteed om de gezamenlijke belangen van de deelnemers van het Cluster te
behartigen, is het van belang dat die beschikbare trekkingsgelden niet worden opgepot,
maar ook daadwerkelijk worden besteed.

Om die reden is door het bestuur van het Ondernemersfonds Lisse bij de afgelopen
evaluatie van het fonds in de Commissievergadering van de Gemeente Lisse aangekondigd
dat wanneer beschikbare trekkingsgelden van een Cluster langer dan 5 jaar niet worden
besteed, dat het desbetreffende bedrag zal vervallen aan de bestemming Algemene
Middelen. De trekkingsgelden zullen, nadat zij zijn vervallen aan de Algemene Middelen, niet
meer exclusief beschikbaar zijn voor het desbetreffende Cluster.
Die vervallen trekkingsgelden zullen door het Ondernemersfonds worden gebruikt voor een
besteding met een algemeen karakter, dat past binnen de doelstelling van het
Ondernemersfonds.

Aan het begin van volgend jaar zal het precieze bedrag worden berekend dat (eventueel)
voor uw cluster gaat vervallen op basis van de bedragen per 31 december 2016.

Als er binnen uw Cluster over meerdere jaren minder aan trekkingsgelden is besteed dan er
per jaar voor het Cluster beschikbaar was dan zullen er bedragen gaan vervallen.

Wilt u weten wat het precieze bedrag is dat voor uw Cluster gaat vervallen dan kunt u
contact met ons opnemen via info@ondernemerslisse.nl.

Als u wilt voorkomen dat dit bedrag aan trekkingsgelden komt te vervallen dan adviseren wij
u om te zorgen dat binnen uw Cluster over het jaar 2016 minimaal voor bedrag dat gaat
vervallen aan trekkingsgelden-verzoeken wordt ingediend.
Voor het aanvraagformulier en verdere voorwaarden van het trekkingsgelden-verzoek
verwijzen wij u naar de nadere informatie op de website www.ondernemersfondslisse.nl.

Mochten wij niet uiterlijk 31 december 2016 van uw Cluster een geldig trekkingsgeldenverzoek
hebben ontvangen, dan zullen de per 31 december 2016 vastgestelde gelden die
langer dan 5 jaar door uw Cluster ongebruikt zijn gebleven vervallen aan de Algemene
Middelen.

Mocht u nadere vragen hebben over de inhoud van deze brief dan kunt u uiteraard contact
met het Bestuur opnemen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Ondernemersfonds Lisse