Overzicht trekkings gelden cluster Overig

Overzicht trekkings gelden cluster Overig

Hieronder treft u een overzicht van de huidige trekkingsgelden van uw cluster ‘Overig’

Reserve (spaartegoed)€ 53.384
Naverrekening 2020€ 2.247
Aangroei 2021€ 10.368
Uitgaven 2021 (betaald door OFL)€ 0
Beschikbaar budget€ 65.999

De aangroei in 2021 is gebaseerd op de aangroei in 2020.

De definitieve gegevens over 2021 hebben wij nog niet mogen ontvangen van de gemeente.

Mogelijk dat hier dus nog een correctie op zal plaatsvinden.

Te vervallen trekkingsgelden per 1-1-2022

Per 1-1-2022 zullen (zonder extra bestedingen van uw cluster) vervallen aan trekkingsgelden: € 19.879

Als er over het bovenstaande nog vragen of opmerkingen zijn dan verneem wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Stichting Ondernemersfonds Lisse

Programma ‘Spiegel je business’ voor hulp bij financieel gezond en toekomstgericht ondernemen.

Het ondernemersfonds Lisse vraag speciale aandacht voor het programma ‘Spiegel je business’. 

Veel ondernemers zijn hard aan de slag om de coronacrisis te overleven. De Stichting Startersloket ondersteund ondernemers met behulp van advies over aanpassingen van het verdienmodel van het bedrijf. Zij hebben daarnaast een speciaal programma ‘Spiegel je Business’ ontwikkeld. Met dit programma gaan ondernemers praktisch aan de slag met het vernieuwen en verbeteren van hun bedrijf. Het programma bestaat uit vier inspirerend trainingen aangevuld met een persoonlijk boostpakket voor ondernemers.

Tijdens de vier online trainingen is er aandacht voor toekomstgericht ondernemen, creativiteit, marketing, acquisitie en financieel gezond ondernemen. 
Meer Info: https://www.startersloket.nl

Uitnodiging BCL-netwerkbijeenkomst thema ‘ondermijning’.

Hoe houdt u uw bedrijf weerbaar tegen georganiseerde criminaliteit?
U denkt misschien: georganiseerde criminaliteit bevindt zich ver van mijn bed. Wij hopen van harte dat dit voor u geldt, maar landelijk zien we dat criminelen uit de onderwereld steeds meer druk uitoefenen op diensten van bedrijven in de bovenwereld. Deze ontwikkeling wordt ook wel ondermijning genoemd.
Met onze aantrekkelijke ligging zo tussen de grote steden, moeten ook wij alert zijn. Door goed op te letten, kunnen we criminaliteit in onze omgeving zoveel mogelijk weren en hiermee schade voor de bedrijven en directe omgeving voorkomen. Landelijk gezien is een aanpak ontwikkeld en ook gemeente Lisse is hiermee samen met politie, het Openbaar Ministerie en andere partners intensief aan de slag.

Voor alle ondernemers in Lisse
De avond is niet alleen toegankelijk voor BCL-leden, maar voor alle ondernemers in Lisse. Neem dus collega’s en collega ondernemers mee. Help onze Business Club Lisse promoten!
Dankzij een bijdrage van het Ondernemersfonds Lisse is deelname voor iedereen kosteloos. En heel prettig om elkaar weer live te ontmoeten! Dat doen we bij in hotel-restaurant De Engel, Heereweg 386 in Lisse.

U dient zich wel aan te melden op https://businessclublisse.nl

OFL projecten onder de loep: Dorpshart Lisse

Maak kennis met de mooie Lissese projecten die door het Ondernemersfonds Lisse worden ondersteund. Aan het woord Jan Kik, eigenaar van opticien Bril Jan’t, over de projecten van het Dorpshart Lisse. Samen werken aan een levendig Lisse!

 1. Wat maakt ondernemen in Lisse zo mooi?

Lisse heeft een regiofunctie in de Bollenstreek. Toen ik 20 jaar geleden vanuit het Westland op zoek was naar een eigen winkel in deze streek, kwam ik op een dag terecht in Lisse. Ik trof een prettige en gezonde omgeving aan met een levendig centrum waar niet alleen Lissenaren winkelde. Ik kon hier een zaak overnemen en toen ik door de cijfers liep zag ik potentieel. Het is een goede keuze geweest. Inmiddels ben ik hier ingeburgerd, is mijn zaak elk jaar mooier geworden en is er in de winkel altijd reuring en gezelligheid. 

 1. Hoe ben je bij het Ondernemersfonds Lisse betrokken?

Ik ben al heel wat jaren actief in het bestuur van het Dorpshart Lisse / Koopcentrum Lisse. Vanuit die positie ben ik betrokken geweest bij de oprichting van het ondernemersfonds in 2006. Het is een succes gebleken in Lisse. Wij organiseren in het centrum bijvoorbeeld veel evenementen en activiteiten uit deze gezamenlijke pot geld. Iedereen betaalt mee en iedereen profiteert mee. 

 1. Welke projecten zijn er zoal ondersteund door het Ondernemersfonds voor het Koopcentrum?

Denk aan verlichting in de winkelstraat, kerstversiering en bloemen in het voorjaar. Maar ook de Sinterklaasintocht, zomermarkten en ander initiatieven worden in gezamenlijkheid betaald vanuit de ondernemerspot. Allemaal projecten die ervoor zorgen dat het koopcentrum van Lisse aantrekkelijk en levendig blijft. 

 1. Wat zou je willen zeggen tegen ondernemers die geen gebruik maken van het Ondernemersfonds? 

Heel dom. Want na een paar jaar valt niet aangevraagd geld uit een bepaald cluster vrij en dan wordt het overgeheveld naar de algemene pot. Vanaf dat moment gaat het bestuur van het ondernemersfonds over dat stukje budget. Dit vrijgevallen geld gaat bijvoorbeeld naar charitatieve doelen, wat natuurlijk nobel is, maar het is mijns inziens van ondernemers voor ondernemers. Ik denk dat veel ondernemers niet goed genoeg weten hoe het werkt. Het staat wel allemaal keurig netjes op de website, maar het blijft iets waar ondernemers zich gewoon niet in willen verdiepen.
 

 1. Heb je als ondernemer ook individueel voordeel van de activiteiten? 

Als het goed is heeft iedere ondernemer in het koopcentrum individueel voordeel van de projecten. Want een gezellig en actief centrum betekent meer aanloop in je winkel. Ook binden de gezamenlijke projecten ons als winkeliers. Je moet het samen doen. Ik maak mij daar graag hard voor. En dat betekent dat collega’s graag een praatje komen maken in de winkel en ik bijna een soort publiek figuur ben geworden in Lisse. Dat levert goodwill op en veel gezelligheid. Maar soms ook niet. Want als het over moeilijke kwesties gaat, zoals de koopzondag of winkeltijd verruiming dan kun je het niet voor iedereen goed doen. Dan voel je je ook weleens de kop van jut. 

 1. Wat zou je graag nog doen in Lisse? 

Veel dingen! Ik zou allereerst het centrum van Lisse graag nog meer op de kaart willen zetten. Alleen al door op de toegangswegen digitale informatieborden te plaatsen met daarop actuele informatie over wat er hier in het centrum te doen is. 

Ook vind ik dat we waakzaam moeten zijn ten aanzien van de kwaliteit van het winkelaanbod. Je moet er niet aan denken dat zich in ons centrum allemaal goedkope winkels vestigen en de uitstraling van ons centrum achteruit gaat. Ik zou graag meer exclusiviteit zien in ons winkelaanbod. We moeten zorgen voor meer hoge kwaliteitswinkels waar mensen voor willen omrijden. Daar is goed beleid, structuur of wellicht een soort ballotagecommissie voor nodig. Wellicht kan het Ondernemersfonds Lisse een stimulerende rol spelen in het aantrekken van kwaliteitswinkels, bijvoorbeeld door startups in Lisse een financieel vangnet te bieden. 

Foto / film: Jan Kik, eigenaar opticien Bril Jan’t

OFL projecten onder de loep: Onderwijs Lisse

Maak kennis met de mooie Lissese projecten die door het Ondernemersfonds Lisse worden ondersteund. Dit keer aan het woord directeur Gert Romijn van Basisschool De Akker over de mooie educatieve projecten van de basisscholen in Lisse. Samen werken aan een levendig Lisse!

 1. Wat maakt Lisse een mooie plek om te werken?

Wij hebben als school een slogan: in Lisse zie je ze groeien! Dit zegt wat mij betreft alles. Lisse is een fijn dorp om in op te groeien, te werken én te wonen. Middenin de aangename Bollenstreek. Ik kom hier oorspronkelijk niet vandaan. In kwam hier 30 jaar geleden terecht als schooldirecteur en dat ben ik nog steeds. Inmiddels weet ik dus maar al te goed wat een fijne gemeenschap Lisse is. Ik heb hier de kans gekregen om zowel de school als mijzelf door te kunnen ontwikkelen. 

 1. Hoe ben je bij het Ondernemersfonds Lisse betrokken?

Ik ben de contactpersoon en het aanspreekpunt van het ondernemersfonds namens de negen basisscholen in Lisse. Dat betekent dat ik de aanvragen regel, de administratie coördineer en ook de aanspoorder ben richting de scholen als er wat verwacht wordt van hen.
Het onderwijs is wel een beetje een apart cluster binnen het ondernemersfonds. De meeste clusters binnen het fonds vertegenwoordigen een gebied, bijvoorbeeld een industrieterrein. In ons geval vertegenwoordigen wij negen verschillende scholen verspreid over Lisse. Elke school vult het onderwijs op z’n eigen manier in. Natuurlijk is er onderling overleg, reguliere afstemming en er zijn gezamenlijke projecten. Met name die gezamenlijke projecten worden betaald door het Ondernemersfonds Lisse. 

 1. Welke projecten zijn er zoal ondersteund door het Ondernemersfonds Lisse voor de basisscholen? 

Het project Bevordering Leesonderwijs en een aantal projecten op het gebied van muziek en cultuur. Wat betreft leesbevordering zien alle scholen hetzelfde gebeuren: de maatschappij digitaliseert en onder de jeugd vindt ontlezing plaats. Zo ook onder de Lissese jeugd. Alle negen scholen van Lisse wilden hier iets aan doen. Dankzij het ondernemersfonds zijn we gestart met Bevordering Leesonderwijs. Iedere school doet dan op zijn eigen manier. De ene school schaft bijvoorbeeld nieuwe boeken aan voor de schoolbibliotheek en de andere school stelt een leescoördinator aan. 

Wat betreft de culturele projecten werken we voornamelijk samen met de cultuur educatie groep voor Lisse. Hier komen muzieklessen, museumbezoeken en andere culturele projecten uit voort. Kinderen maken bijvoorbeeld een uitstapje naar Museum De Zwarte Tulp of Kasteel Keukenhof en worden op deze manier betrokken bij de streek en hun woonomgeving. Stuk voor stuk projecten die anders door de basisscholen moeilijk uitvoerbaar zijn, zowel door gebrek aan geld als tijd. 

 1. Wat zou je willen zeggen tegen ondernemers die geen gebruik maken van het Ondernemersfonds? 

Je laat geld liggen en dat is zonde. Verdiep je er eens in. Het is niet ingewikkeld en de mensen van het ondernemersfonds zijn zeer toegankelijk. Kijk welk bedrag er jaarlijks beschikbaar is voor je cluster en wat hiermee nu al gebeurd. Wellicht is er iets waar je behoefte aan hebt en waar je collega’s in hetzelfde cluster ook van mee kunnen profiteren. 

 1. Heb je hier als school ook individueel voordeel van? 

Zeker. We hebben met elkaar gezamenlijke paraplu doelstellingen geformuleerd: leesbevordering en culturele educatie. Maar dat vullen we allemaal op onze eigen manier in. De projecten werken. Ik zie het in mijn eigen school. Als het lezen weer leuker en makkelijker wordt gemaakt, gaan meer kinderen het weer doen. Basisschool De Akker start komend jaar met het digitaliseren van de schoolbibliotheek. Zodat kinderen nog makkelijker boeken kunnen lenen en ook weer terugbrengen. Deze wens hebben wij als school al enige tijd, maar we zouden dit nooit kunnen betalen zonder de steun van het ondernemersfonds. 

Foto / film: Gert Romijn, Directeur Basisschool De Akker

OFL projecten onder de loep: Horeca Lisse

Maak kennis met de mooie Lissese projecten die door het Ondernemersfonds Lisse worden ondersteund. Dit keer aan het woord de eigenaar van restaurant De Vier Seizoenen Ton Freriks over de projecten van Horeca Lisse. Samen werken aan een levendig Lisse!

 1. Wat maakt ondernemen in Lisse zo mooi?

Ik ben geboren en getogen in het centrum van Lisse. ijn ouders hadden hier een brood & banketbakkerij. ‘T Vierkant is het echte oude dorpscentrum van Lisse, vroeger zat in ons pand een ouderwetse slagerswinkel. Inmiddels is ‘T Vierkant getransformeerd naar het levendige horecacentrum van Lisse. In een straal van 300 a 400 meter zitten hier zo’n 25 restaurants, lunchrooms en cafés. ‘s Zomers is het hier gezellig met terrasjes en muziek. ’s Winters kun je hier sfeervol dineren. Mijn restaurant, De Vier Seizoenen, zit hier alweer 21 jaar.

 1. Hoe ben je bij het Ondernemersfonds Lisse betrokken?

Ik ben voorzitter van Horeca Lisse, de vereniging van Horeca ondernemers in Lisse. Bij deze verenging zijn 27 ondernemers aangesloten. In die hoedanigheid ben ik ook automatisch het aanspreekpunt van het Horecacluster van het Ondernemersfonds Lisse. Lisse telt in totaal 50 horecabedrijven. Deze bedrijven betalen een jaarlijkse bijdrage aan het fonds en hierdoor ontstaat een pot geld die bestemd is voor gezamenlijke ondernemersprojecten. 

 1. Welke projecten zijn er zoal ondersteund door het Ondernemersfonds voor de Horeca Lisse? 

Dat zijn er in de loop van de jaren al heel wat geweest. De eerste aanvraag ooit was voor De Smaak van Lisse, een prachtige mooi evenement om culinair Lisse op de kaart te zetten. Dankzij veel vrijwillige handen en een bijdrage van het ondernemersfonds hebben we dit diverse jaren kunnen organiseren. Sinds een paar jaar is er de culinaire campagne Lekker Lisse 1+1 gratis. Een succesvolle actie die al jaren in februari loopt. Ook hieraan heeft het ondernemersfonds financiële steun gegeven. 

Tijdens het terrassenseizoen (van maart t/m oktober) hebben wij iedere zondag – bij mooi weer – live muziek op ’T Vierkant. Het ondernemersfonds ondersteunt dit initiatief ook. Het brengt veel gezelligheid in het dorp. En over gezelligheid gesproken, momenteel staan er 50 kerstbomen verspreid over het centrum van Lisse. Voor het neerzetten, de verlichting, het onderhoud en het op tijd weer weghalen is mankracht en geld nodig. Ook dit wordt uit de pot van het ondernemersfonds betaalt. 

 1. Wat zou je willen zeggen tegen ondernemers die geen gebruik maken van het Ondernemersfonds? 

Heel simpel: ga er wel gebruik van maken! Je laat echt wat liggen. Als je een goed idee hebt, het is in het algemeen belang van Lisse en het is gratis toegankelijk dan kun je een aanvraag doen bij het ondernemersfonds voor financiële steun. Het is helemaal niet ingewikkeld. Op de website vind je een knop voor een formulier, deze vul je in en je aanvraag is ingediend. 

 1. Heb je hier als ondernemer ook individueel voordeel van? 

De projecten zijn altijd bedoeld voor het gezamenlijk belang. Dat wil niet zeggen dat individuele ondernemers daar niet van profiteren. Integendeel. Een sfeervol, gezellig centrum trekt mensen aan. Dat is goed voor de ondernemers in het dorp, maar ook voor onze bezoekers en bewoners. 

 1. Wat zou je graag nog doen in Lisse? 

Ik zou heel graag nog eens De Smaak van Lisse willen organiseren. Of dat nu is in 2021 of 2022, dat maakt niet uit. Het was altijd een geweldig gezellig evenement. Met collega’s schouder aan schouder hard werken, opbouwen, afbouwen en samen veel lol hebben. Voor Lisse is zo’n evenement gewoon goed. Bewoners vragen mij er nog regelmatig naar. Dus waarom niet nog eens organiseren? Of dat nu is op het Heemskerkplein, bij Kasteel Keukenhof of op ’T Vierkant. Daar komen we wel uit. Het is wel flinke klus, dus ik kan het niet alleen. Het lijkt me leuk hierover te sparren met andere ondernemers. Dus heb je ideeën? Kom naar mij toe!

Foto: Ton Freriks, eigenaar restaurant De Vier Seizoenen in Lisse en voorzitter Horeca Lisse.

OFL projecten onder de loep: Theater Floralis Lisse

Maak kennis met de mooie Lissese projecten die door het Ondernemersfonds Lisse worden ondersteund. De eerste keer aan het woord de ondernemers Frank Schermer Voest en Marc van Brug over het succesvolle Theater Floralis Lisse. Samen werken aan een levendig Lisse!

 1. Wat is het Stichting Theater Floralis Lisse? 

Frank: “Zo’n vijf jaar geleden kreeg het oude CNB gebouw een mooie nieuwe bestemming. Waar vroeger mensen samen kwamen om bloemen te veilen, komen nu mensen samen in Floralis voor evenementen, film en theater. Het pand is prachtig, de oude elementen zijn behouden en de theaterzaal is groot, warm en bijzonder. Marc en ik hebben ons hard gemaakt om in deze historische zaal ook cabaret en muziek aan te bieden. Inmiddels is er al 4,5 jaar een rijk gevuld theaterprogramma met grote artiesten.”

 1. Hoe is het Ondernemersfonds Lisse hierbij betrokken? 

Marc: “Veel theaters en culturele instellingen krijgen een subsidie. Theater Floralis Lisse helaas niet. Als stichting houden we onze eigen broek op door middel van kaartverkoop. Wij maken geen winst. Frank en ik verdienen er zelf ook niet aan, wij doen dit puur uit liefhebberij en passie. Vijf jaar geleden hebben wij het Ondernemersfonds Lisse aangeschreven met onze theaterplannen. Hier werd heel snel positief op gereageerd. Inmiddels ontvangen wij ieder jaar een bijdrage van het Ondernemersfonds. Zonder hen zouden wij het theaterprogramma niet kunnen aanbieden. ”

 1. Waarom is het theater goed voor Lisse? 

Marc: “Vanaf het begin af aan reageert Lisse fantastisch. De Lissenaren bleken behoefte te hebben aan een eigen theater. De voorstellingen zijn altijd uitverkocht. Maar onze voostellingen trekken ook mensen aan van buiten Lisse. In de zaal zitten vaak mensen uit het hele land.”
Frank: “Het geeft Lisse een mooi cultureel gezicht en bovendien zorgen we voor vertier in het dorp. Daar doen winkels en horeca ook hun voordeel mee. Bezoekers komen goed gekleed naar de theatershows en maken voor of na de voorstelling graag gebruik van de Lissese Horeca.”

 1. Wat maakt jullie theater uniek?

Frank: ”Wij organiseren bijzondere voorstellingen met bekende topartiesten. Ik werkte vroeger als musicus bij diverse cabaretiers zoals Seth Gaaikema en Brigitte Kaandorp. Dankzij mijn oude netwerk hadden we al snel bekende artiesten staan in Floralis. Denk aan Youp van ’t Hek, Thomas Acda, Henry van Loon en andere grote namen. Deze artiesten komen graag terug, ze houden van onze kleinschaligheid en gastvrijheid. We krijgen vaak te horen dat de zaal, het geluid en de sfeer fantastisch is. Ik durf zelfs te geloven dat er door de historie een beetje magie schuilt op het podium en in de zaal.”
Marc: “Wat ook uniek is, is de prijs. Bezoekers betalen slechts 20 tot 25 euro voor een voorstelling. Van de opbrengst van de kaartverkoop huren wij de artiest, het gebouw en de techniek. Wij zorgen overigens uitsluitend voor het programma van het theater. Het beheer en de horecavoorziening wordt gedaan door de Stichting Bescal.”

 1. Heb je hier als ondernemer ook individueel voordeel van? 

Marc: “Of ik er voor mijn winkel meer omzet uit haal? Dat weet ik niet. Het is ook niet zo makkelijk te meten. Theaterbezoekers kunnen online kaarten kopen, maar ik verkoop ook tickets in mijn winkel. Het levert ons sowieso goodwill op. Sinds ik betrokken ben bij Floralis is mijn netwerk gegroeid. Frank en ik krijgen veel waardering voor wat we in Lisse doen en dat betekent dat we bij veel zaken betrokken worden.”

 1. Wat zou je graag nog willen verbeteren in Lisse? 

Frank: “Ik zou graag meer verbinding willen zien tussen de culturele organisaties. Denk aan Kasteel Keukenhof, Museum De Zwarte Tulp en ons theater. Met klassieke concerten, tentoonstellingen en optredens bedienen we min of meer hetzelfde publiek. Natuurlijk kennen de organisaties elkaar en werken we waar mogelijk al samen. Maar het zou goed zijn om het cultureel aanbod nog meer met elkaar te verbinden en gezamenlijk te vermarkten. Daar is geld en tijd voor nodig. Maar er liggen zeker kansen.”

Foto: Frank Schermer Voest (voormalig antiquair op het Vierkant in Lisse) Marc van Brug (eigenaar Antiekeprenten.nl op het Vierkant in Lisse)

Persbericht 21 maart 2020

Corona crisis:
Ondernemersfonds Lisse zoekt collectieve ondernemersinitiatieven
Het Ondernemersfonds Lisse (OFL) stelt per direct geld beschikbaar voor waardevolle initiatieven rondom de corona crisis. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor collectieve activiteiten, oftewel het initiatief moet een grote groep ondernemers in Lisse helpen.

Voorzitter OFL Jaap Boon: “De gezondheid van mensen staat deze dagen uiteraard voorop. Maar als ondernemers zijn we ook bang voor de economische gevolgen van de corona crisis. Lege straten, lege agenda’s, gesloten restaurants en geen afzet voor onze volle bloemenkarren. Het Ondernemersfonds is er voor gezamenlijke initiatieven. Er is budget beschikbaar. Hiervan is het grootste deel onderverdeeld per branche of thema in de (Hoofd)Clusters: zakelijk, zorg, cultuur, onderwijs, agrarisch/buitengebied en sport. De bedragen variëren per cluster. Er zijn meerdere mogelijkheden om samen een stevige vuist te maken. Voor individuele steun kan de ondernemer zich richten op de financiële maatregelen vanuit de Rijksoverheid.” 

Samen sterk
OFL bestaat sinds 2008. Van het fonds worden veel gezamenlijke ondernemers initiatieven betaald, zoals de sinterklaasintocht, de kids tulpenpluktuin, feestverlichting en zaken als bewegwijzering. Over de corona crisis onderhoudt het OFL nauwe contacten met Business Club Lisse (BCL), Horeca Lisse (HCL) en Dorpshart zodat ook hier samengewerkt wordt. 

Elkaar helpen
“Door het beschikbaar stellen van dit budget, hopen wij dat Lissesse ondernemers elkaar makkelijker vinden en elkaar kunnen helpen in deze moeilijke tijden. Op dit moment staat iedereen voor een onwaarschijnlijke en onzekere periode. Wij hopen op creatieve en innovatieve initiatieven die op welke manier dan ook kunnen bijdragen aan een positieve impuls op de lokale economie”, aldus voorzitter Boon. 

Presentatie 2019

Hier kunt u de presentatie zoals gegeven afgelopen 8 oktober downloaden

BCL sluit zich aan bij Ondernemersfonds Lisse, dinsdag 8 oktober 2019

Is Ondernemersfonds Lisse jou bekend? Ondernemersfonds Lisse is een fonds van, voor en door ondernemers in Lisse. En geeft ondernemers kans om samen initiatieven op te zetten.
Het geld uit het fonds kan namelijk gebruikt worden voor allerlei initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. Op die manier geeft het fonds een flinke impuls aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid, en aan de economische ontwikkeling van het bloemendorp Lisse. Ook voor jou als ondernemer en lid van de BCL kan dit heel interessant zijn!

BCL sluit aan bij informatiebijeenkomst Ondernemersfonds Op dinsdag 8 oktober wordt er door het Ondernemersfonds Lisse weer een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Dit valt toevallig samen met de traditionele tweede dinsdag van de maand waarop altijd een BCL evenement gepland staat. Omdat de bijeenkomst alle ondernemers in Lisse aangaat, sluit de Business Club Lisse deze avond graag aan bij de informatiebijeenkomst. Ben jij benieuwd naar de projecten, samenwerkingen en de plannen van het Ondernemersfonds? Wil je nieuwe contacten leggen, vragen stellen of ideeën inbrengen? Kom dan ook naar de informatiebijeenkomst. Het belooft een interessante avond te worden voor alle ondernemers!

De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2019Locatie: De Proeverij | Bondstraat 1 | LisseTijdstip: Vanaf 18:00 uur is er ontvangst met lekkere soep en een broodje.
Vanaf 18.30 uur begint het programma, met:

Meld je aan voor 1 oktober! Wil je deze informatiebijeenkomst niet missen? Meld je dan vóór 1 oktober aan! De organisatie verwacht een hoge opkomst en wil zich daarom goed kunnen voorbereiden.
Hier aanmelden via www.businessclublisse.nl Tot de 24ste!